Ecometal

Estonian

Ecometal

Poliitika

Meie keskkonna- ja kvaliteedipoliitika

AS Ecometal on kaasaegne pliihappeakude ümbertöötlemistehas, mille loomine oli kooskõlas Eesti Keskkonnastrateegia ja Eesti Keskkonnategevuskava põhieesmärkidega: jäätmekäitluse arendamine, jäätmete tekke vähendamine ja taaskasutamise stimuleerimine. Seetõttu on keskkonnahoidlik tegevus üks meie peamisi huvisid ja pikaajalise äritegevuse eeltingimus.

Ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimeerimiseks kohustume vältima reostust järgmiste eesmärkide saavutamise kaudu:

 • järgima oma tegevusele kohandatavaid õigusaktide nõudeid;
 • arendama koostööd ametkondadega ja teiste huvirühmadega;
 • arendama energiaefektiivsuslikku tootmist;
 • vähendama tehnoloogilises protsessis tekkivaid ohtlike jäätmete ja teiste saasteainete koguseid;
 • vältima ja vähendama avariidest ja hädaolukordadest tulenevaid riske;
 • tõstma töökeskkonna ohutust;

Kvaliteedijuhtimine on osa ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemist, mille poliitika põhineb järjepidevusel ja selle prioriteediks ettevõtte edasisel arengul on seatud põhieesmärgi — kliendi rahulolu saavutamine.

Kvaliteedi all peame silmas eeskätt toodangu kõrget kvaliteeti, professionaalset lähenemist klientidele ning tulemuslikku koostööd alltöövõtjate ja tarnijate, riiklike struktuuriüksuste ja teiste ühendustega, samuti töötajate kõrget kvalifikatsiooni ja ettevõtte kõikide protsesside kaasaegset juhtimist.

Kvaliteedieesmärkide saavutamiseks kohustume:

 • hoidma pidevat kontakti meie toodangu tarbijatega, määrama kindlaks nende nõuded ja täitma kokkulepitud tingimusi;
 • looma konstruktiivseid ja tulutoovaid suhteid klientide ning erinevate toodete ja teenuste tarnijatega;
 • teostama ranget plii ja selle sulamite ning teise astme toodangu kvaliteedikontrolli;
 • pidevalt tõstma töötajate professionaalsust ning motiveerima neid oma kvalifikatsiooni tõstmisele;
 • pidevalt analüüsima juhtimissüsteemi tõhusust ja tõstma selle efektiivsust.

Ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähenemise ja kvaliteedieesmärkide täitmise saavutame kõigi töötajate aktiivse osalemisega ja vajalike resursside tagamisega pideva integreeritud juhtimissüsteemi täisutamisel.

Keskkonna- ja kvaliteedipoliitika on avalikuks dokumendiks kõigile asjast huvitatuile.